Chat with us, powered by LiveChat

B&S Cube Centre CV

B&S Cube Centre CV (hierna: CV) is opgericht in februari 2006. In de CV is fase II van het voormalige Mode Centrum Almere ontwikkeld. De CV is gefinancierd door een bancaire hypotheek en obligatieleningen van particuliere beleggers. Fase II is gedoopt als Cube Centre en fungeert als een centrum voor mode groothandel. Detaillisten kunnen in Cube Centre hun collecties inkopen bij de verschillende leveranciers.

Het oorspronkelijk plan was dat Cube Centre gebouwd zou worden en nadat het pand grotendeels of geheel verhuurd zou zijn, het pand als belegging verkocht kon worden. De bank en de obligatiehouders zouden dan afgelost kunnen worden. De obligatiehouders zouden dan tevens rente ontvangen.

Door de economische malaise is dit scenario tegengevallen. Momenteel is Cube Centre voor circa 65% verhuurd. Dit percentage neemt het laatste jaar wel snel toe. De exploitatie van de CV verloopt daarentegen voorspoedig. De kasstroom van de CV is vanaf 2008 positief geweest zodat fors op de hypothecaire geldlening kan worden afgelost. Er zijn ook voldoende middelen beschikbaar om de verhuurbaarheid van Cube Centre te verbeteren.

 

Beleggingsbeleid

De CV investeert in Nederlands commercieel onroerend goed, meer specifiek het Cube Centre te Almere. Door de verhuur en de optimalisatie van de beleggingswaarde van Cube Centre moet waarde toegevoegd worden zodat de financiers van de CV de verschuldigde rente en aflossing krijgen.

 

Structuur

De CV is een commanditaire vennootschap naar Nederlands recht. B&S Fondsbeheer I BV, een volle dochter van Van Boom & Slettenhaar Fondsmanagement BV is de beherend vennoot. B&S Participaties BV is de enige commanditaire vennoot. Van Boom & Slettenhaar heeft ruim twintig jaar ervaring in het structureren en aanbieden van vastgoedfondsen.

 

Prospectus

Beleggen brengt altijd bepaalde risico’s met zich mee. Ook bij de CV kunnen onverwachte ontwikkelingen de geprognosticeerde rendementen negatief be├»nvloeden. Met name kan gewezen worden op de risico’s van leegstand en de mogelijke fluctuaties op de onroerendgoedmarkt. In het uiterste geval kunnen deelnemers hun volledige inleg verliezen. Een uitvoerige beschrijving van de risico’s is opgenomen in het prospectus.

 

Beheerder

De CV is een initiatief van Van Boom & Slettenhaar. Van Boom & Slettenhaar Fondsmanagement BV is een onafhankelijke beheerder van vastgoedinitiatieven, gespecialiseerd in besloten, niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen. Van Boom & Slettenhaar beheert circa 100 miljoen aan Nederlands commercieel vastgoed. Van Boom & Slettenhaar Fondsmanagement BV bezit een vergunning in het kader van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en is aangesloten bij klachteninstituut KiFiD en is lid van de brancheorganisatie Forumvast. Van Boom & Slettenhaar voldoet als beheerder aan de eisen van de AIFMD. B&S Cube Centre CV valt niet onder het toezichtsregime. Het prospectus van B&S Cube Centre CV hoefde niet goedgekeurd te worden door de AFM.

Verhuur website

www.cubecentre.nl