Chat with us, powered by LiveChat

Boek Beleggen in vastgoed – een introductie

Iedereen kan het! Velen doen het ook: beleggen in vastgoed. Het basisprincipe is eenvoudig. Je koopt samen of alleen een pand dat huur oplevert. Dat kan een woning, winkel, kantoor of bedrijfsgebouw zijn. Trek de exploitatiekosten (zoals rente, verzekering, OZB) van de huur af en wat overblijft is het directe rendement. Daarnaast kan het object bij verkoop meer of minder opleveren dan de aanschaf. Dat is het indirecte rendement. Een kind kan de was doen! Toch?

 

In Beleggen in vastgoed worden op heldere wijze, voor iedereen toegankelijk, de basisprincipes uitgelegd van investeren in Nederlands commercieel onroerend goed. De belangrijkste valkuilen en aandachtspunten worden toegelicht. Daarnaast wordt er een analyse van de Nederlandse vastgoedmarkt gegeven. Het boek wordt afgesloten met een eigenzinnige visie op de vastgoedcrisis.

 

Gerton van Boom is directeur en eigenaar van Van Boom & Slettenhaar Fondsmanagement, al meer dan twintig jaar een aanbieder van besloten vastgoedfondsen.

 

Inhoud Beleggen in vastgoed

Gerton van Boom

Inleiding

1. Levensloop onroerend goed

2. Vastgoedcyclus

3. Langetermijnbelegging

4. Rendement

5. Risico’s

6. Vastgoedsectoren

7. Leren kijken naar commercieel onroerend goed

8. Fiscaliteiten

9. Vastgoed in beleggingsportefeuille

10. Soorten vastgoedbeleggingen

11. Vastgoedmarkt na de krach

 

Over de auteur

De auteur Gerton van Boom is directeur van Van Boom & Slettenhaar Fondsmanagement BV (B&S). Deze aanbieder van vastgoedfondsen is in 1997 opgericht en gespecialiseerd in het structureren en beheren van vastgoedfondsen voor particuliere beleggers. De organisatie heeft in het verleden een groot aantal vastgoedfondsen gestructureerd en met succes verkocht. Hierbij is een gemiddeld rendement van 13,8% behaald. Rendementen in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst, maar getuigen wel van betrouwbaarheid en visie!

 

Eind 2007, begin 2008 is B&S van start gegaan met een nieuw fonds: B&S Vastgoed Nederland NV. Dit fonds heeft door de crisis heel slecht gepresteerd. Ondanks een goede bezetting en dito kasstroom is de waarde van het onroerend goed sterk gedaald. Het fonds was gefinancierd door SNS Property Finance (thans Propertize) en op aandrang van de minister van Financiën zijn de leningen van Propertize aan B&S Vastgoed Nederland NV verkocht aan een dochter van een buitenlandse financiële partij. De kans dat de beleggers in dit fonds hun inleg terugkrijgen is hiermee, ondanks goede perspectieven hiervoor als het fonds met rust zou zijn gelaten, gereduceerd tot het nulpunt. 

Na de crisis heeft B&S nieuwe, kleinere fondsen in de markt gezet, te weten: 

B&S Vastgoed XVIII CV

B&S Vastgoed XX CV

Het streven is erop gericht in de toekomst elk kwartaal een nieuw fonds op te richten. De fondsen worden gefinancierd met alleen eigen vermogen; er is dus geen bancaire financiering aangetrokken.

Het doel van de organisatie is het realiseren van een goed rendement voor onze beleggers in combinatie met een aanvaardbaar en passend risicoprofiel.

De panden van de diverse fondsen worden door onze eigen organisatie beheerd. Dit betekent dat wij ook voor onze huurders goede services kunnen bieden met korte lijnen en snel handelen in geval van storingen. Tevens proberen wij een goede relatie op te bouwen met onze huurders.

Van Boom & Slettenhaar Fondsmanagement BV heeft een vergunning in het kader van de Wft (inclusief AIFMD) en staat dus onder doorlopend toezicht van de AFM en DNB. Van Boom & Slettenhaar is aangesloten bij het klachteninstituut KiFid en is lid van de brancheorganisatie Forumvast.