Chat with us, powered by LiveChat

B&S Vastgoed Nederland NV

Inleiding

B&S Vastgoed Nederland NV (hierna: NV)  is opgericht in 2007. De eerste objecten zijn door de NV in 2008 aangekocht, vlak voor het invallen van de financiële crisis. Dit was een ongelukkige start voor dit vastgoedfonds. Jaarlijks kreeg de NV te maken met forse afboekingen, waardoor uiteindelijk een negatief eigen vermogen is ontstaan. De handelskoers moest worden afgewaardeerd op € 0,01 per certificaat van aandeel. Bij oprichting was een heldere groeistrategie voor de NV ontwikkeld. Door de tegenvallende afwaarderingen is deze strategie noodgedwongen gestaakt. Wilt u meer weten, download dan het prospectus en de laatste jaarrekening van de NV. In het directieverslag in de jaarrekening wordt een uitgebreide toelichting gegeven over de stand van zaken bij de NV. 

Beleggingsbeleid

De NV investeert in Nederlands commercieel onroerend goed, zoals kantoren, bedrijfspanden, winkels en overig vastgoed. De NV belegt niet in woningen. Het doel van B&S Vastgoed Nederland NV was het behalen van direct en indirect rendement. Momenteel heeft het fonds nog drie panden in eigendom.

Structuur

De NV is een niet-beursgenoteerde naamloze vennootschap naar Nederlands recht. De NV kwalificeert als een open-end beleggingsinstelling. De directie wordt gevormd door Van Boom & Slettenhaar Fondsmanagement BV. Van Boom & Slettenhaar heeft ruim twintig jaar ervaring in het structureren en aanbieden van vastgoedfondsen.